Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Dansk

DANSIS, Dansk Selskab for Industriel Strømningsmekanik, er et selskab og netværksorganisation, der med udgangspunkt i industriens behov for forskning og udvikling inden for det strømningstekniske område, skal bidrage til at samordne den nationale indsats og styrke de internationale relationer indenfor det strømningstekniske område, herunder virke som katalysator for tværfagligt samarbejde mellem relevante sektorer.

Selskabets interessefelt omfatter, men er ikke begrænset til:

· Strømningsmekanik relateret til industrielle processer.
· CFD - Computational Fluid Dynamics.
· EFD - Experimental Fluid Dynamics.
· Fluid dynamisk måleudstyr.
· Interaktion mellem kemisk reaktion og fluid dynamik i industrielle processer.

Selskabets målgruppe omfatter, men er ikke begrænset til:

· Energisektoren
· Miljøindustri
· Landbrug og fødevareindustri
· Procesindustri
· Medicinal industri
· Rådgivende ingeniører
· Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Med medlemskab af DANSIS indgår man i et netværk, der med med jævne mellemrum mødes til arrangementer spredt ud over landet, og som har ovenstående emner som nøgleord. Ofte vil der være besøg af udenlandske foredragsholdere. Som medlem kommer du gratis til disse arrangementer, der ellers ville koste 200 kr. for halvdagsmøder og 400,- for heldagsmøder..

DANSIS medlemmer tæller primært personer i den danske industrielle sektor, men både internationale, samt private interesserede har mulighed for at melde sig ind i DANSIS. I øjeblikket er  DANSIS medlemstal ca. 70 firmaer/personer.

DANSIS blev stiftet i 1998 på foranledning af Dansk Maritimt Institut og har pt. hovedsæde ved DTU Mekanik 

DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk