Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
EFD
Eksperimentel Strømningsmekanik
FORCE Technology, Lyngby
Onsdag den 8. oktober 2003, kl. 9.00 - 16.00
Det gennemgående tema for dagen er Eksperimentel Fluid Dynamik (EFP) herunder også dens anvendelse i forbindelse med verifikation af CFD metoder.
09.00 Registrering
09.10 Velkomst
Dr. Stig E. Sand, Divisionschef, FORCE Technology, Division for Martim Industri
09.15 Modellove ved fysiske modelforsøg
Dr. Christian Aage, MEK - Maritime Engineering, DTU, Lyngby
Selv om fysiske modelforsøg inden for strømningsmekanikken har været udført i århundreder, er det først inden for de sidste godt og vel hundrede år, at man har kunnet uddrage fornuftige konklusioner af forsøgene og omsætte måle­resultaterne til pålidelige fuldskaladata. Med udgangs­punkt i den historiske udvikling af fysiske modelforsøg på skibsområdet gennem­gås udviklingen og systematiseringen af de generelle modellove.
09.45 "Fysiske modelforsøg, eksempler fra: Offshore - bygninger - broer"
Mr. Andreas G. Jensen, Afd. Leder, FORCE Technology - DMI, Lyngby
Vindtunnelforsøg har en central placering i forbindelse med at sikre store konstruktioners sikkerhed, herunder fastlæggelse af de naturkræfter, som strukturerne udsættes for. Der gennemgås eksempler på brug af modelforsøg over er bred vifte af industrielle anvendelser: 1) Enheder til udvindelse af olie og gas til havs, så som f.eks. semisubmersibles. 2) Last og komfort for højhuse og stadions, samt 3) Sikring af den aeroelastiske stabilitet for nogle af verdens største broer.
10.15 "Unsteady Aerodynamic Forces on a NACA 0015 Airfoil"
Dr. Mac Gaunaa, Afd. for Vindenergi, Risø, Roskilde
The unsteady two-dimensional aerodynamic forces acting on a NACA 0015 airfoil undergoing harmonic translatory motions have been investigated experimentally by measurements of unsteady pressure distributions. Focus of the investigation was to determine the factors that influence the aeroelastic damping. The experimental results are compared to results from CDF as well as engeneering models.
10.45 Pause
11.05 "Applikation af laserteknologi til måling i store og små testfaciliteter"
Dr. Carsten Westergaard, Product Mgr., Dantec Dynamics A/S
Ved anvendelse af avanceret kamera teknologi synkroniseret med laserlys åbner der sig en bred vift af muligheder for at optage og måle parametre relateret til fluid mekaniske problemstillinger. Stroboskopiske optagelse giver mulighed for at måle øjebliks strømningshastigheder i hele kameraets synsfelt med f.eks. målemetoden PIV. Ved gentagede målinger, ved f.eks. 10Hz repetition, kan der let og hurtigt dannes statistiske værdier. Derved adskiller kamera baseret måletekniks sig ved at være meget hurtig sammenlignet med andre metoder. Resultaterne af sådanne målinger er på mange måder meget sammenlignelig med CFD resultater. Ved anvendelse af hurtige kameraer og lasere kan man opnå målinger ved hastigheder der er på højde med de fluid mekaniske tid skalaer, f.eks mellem 500 og 30.000 Hz repetition. Derved opnås tids opløste målinger. Måling af andre parametre som koncentration, temperatur, partikel størrelser er også mulig gennem anvendelse af disse teknologier. Størrelsen af måle området er på mange måde kun givet af afbildnings optikken, f.eks. kan man ved anvendelse af mikroskoper måle fluid hastigheder i kanaler mindre end 100 mikrometer. Ved brug af almindelige kamera linser og kraftige lasere kan man også måle i arealer af kvadrat meters størrelses orden. Der er altså mange muligheder, foredraget vil forsøge at give en masse eksempler på anvendelserne.
11.35 "Testing of Aeroplane Wake at HSVA"
Mr. Gerd Lammers, Mr. Jochen Laudan, CFD department, HSVA, Hamburg, Germany
In the large towing tank of Hamburg Ship Model Basin, PIV measurements were done in the wake of an aircraft. Camera and Laser of the PIV system could be traversed under water during the measurement, allowing to trace the vortices descending from the wing tips for a long period.
12.05 Rundvisning på FORCE Technology-DMI i Lyngby
Her ses nogle af Danmarks største faciliteter til gennemførelse af fysiske forsøg, bl.a. store vindtunneler til bro- og bygningsstudier, et laboratorium til strømningsundersøgelser på industrielle anlæg og en såkaldt slæbetank til forsøg med skibe og offshore konstruktioner. Det er ikke tilladt at tage billeder under rundvisningen.
13.00 Frokost - Sandwichs og forfriskninger ved værten FORCE Technology-DMI
14.00 "Three-dimensional Flow and Turbulence Structure in Eletrostatic Precipitator by Stereo PIV"
Mr. Thorvald Ullum, MEK, Sektion for Fluid Mekanik, DTU
Elektrostatiske filtre benyttes industrielt til fjernelse af gas-bårne partikler, fx ved rensning af røggas fra kraftværkskedler. Partiklerne lades elektrisk i en ioniseret gas og kan dernæst fjernes i et elektrostatisk felt. Stereo PIV har været benyttet til at undersøge 3D strømnings- og turbulensstrukturer i den ioniserede gas i en skala model af et elektrofilter.
14.30 "Flow Modeling for SCR Retrofit Applications"
Dr. Søren L. Hvid, FORCE Technology-DMI, Lyngby
Med udgangspunkt i de rensningskrav der typisk stilles til SCR DeNOx anlæg, præsenteres forløbet af et typisk modelforsøg for SCR retrofit af et kulfyret kraftværk. Den fysiske problemstilling, skaleringsparametre og facilitets- og instrumenteringskrav beskrives med udgangspunkt i de fluid-dynamiske udfordringer og den virkelighed modelforsøgets resultater siden skal implementeres i.
15.00 Pause
15.15 "Måling på flammer til verifikation af CFD modeller"
Dr. Martin Skov Skjøth-Rasmussen, Adjunkt, Inst. For Kemiteknik (CHEC), DTU
Præsentationen diskutere hvorledes højtemperaturkemien i en relativ enkel geometri kan undersøges med forskellige eksperimentelle teknikker og tilstræber endvidere at illustrere nødvendigheden for en kombineret anvendelse af in-situ og udgangsmålinger. Præsentationen illustrere eksempelvis, at en god overensstemmelse mellem udgangsmålinger og den mest avancerede modellering ikke nødvendigvis er tilstrækkelig til at retfærdiggøre en efterfølgende analyse af kemien i den egentlige reaktionszone.
15:45 Afslutning
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk