Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Roterende strømningsmaskiner
DTU Bygn. 404, lokale 221, Lyngby
Onsdag den 19. marts 2003, kl. 13:00 - 16:00
Steam Turbines: A Survey of Key Aerodynamic Design Aspects
Dr. S. Havakechian, Alstom (Switzerland) Ltd., Switzerland
Following a brief historical review of the technological advances on the steam turbine aerodynamics, the presentation focuses on the present status of development and research works in this field. The development of advanced HP / IP 3D blading, by the ALSTOM company, for both reaction and impulse technologies, are addressed with special emphasis on the related flow phenomenon as obtained via CFD simulations. Likewise, the latest advances in the area of large LP blading are presented to highlight the state-of-the-art development in this field. CFD modelling and design efforts made to improve the aerodynamic quality of the non-rotating parts such as exhaust diffuser, wheel-chamber, and components such as radial-axial stages are also described.

Other papers from Dr. S. Havakechian:

Recent advances in the aerodynamic design of steam turbine components
Design of Low Reaction Steam Turbine Blades
Aerodynamic design of 50 per cent reaction steam turbines

"CFD assisteret pumpedesign"
Dr. Christian Brix Jacobsen, Afdelingsleder, Grundfos Management, Bjerringbro
Metoder til simulering af strømninger gennem pumper har hos Grundfos været under opbygning gennem de seneste 8 år. På nuværende stade råder Grundfos over en af landets største CFD-installationer, og værktøjet anvendes dagligt, når pumpernes performance skal analyseres. En-dimensionale værktøjer, bladdesign, CAD og CFD er i dag integreret i ét samlet pumpedesignsystem, hvor alle data udveksles og lagres.
"Kappel skibspropelleren"
Adm. Dir. Jens J. Kappel, J.J.Kappel A/S, Hillerød
Den moderne skibspropeller, som enkeltvis kan absorbere op til 70-100.000 kW, er blevet perfektioneret over de sidste 150 år. For stort set alle skibspropellere gælder, at bladene ligger på en skrueflade med en ret frembringer. Kappel propelleren derimod har blade som krummer mod sugesiden, hvorved strømningstab og trykimpulser reduceres. Udviklingen af KAPPEL propelleren omfatter det teoretiske grundlag samt forsøg og afprøvning i model- og fuldskala.
DANSIS Generalforsamling afholdes efter mødet: kl. 16.00 - 17.00
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk