Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Ikke-Newtonske Fluider - Rheologi
PolymerCentret, DTU - Bygn. 423
Onsdag den 13. marts 2002, kl. 13:00 - 16:00
"Ikke-Newtonske Fluider - Rheologi"
Prof. Jesper deCalville Christiansen, Inst. for Production, AAU.
Rheologi er læren om materialers elastiske, plastiske og viskose egenskaber. En rheologisk model giver sammenhængen mellem spænding og deformation under forskellige ydre forhold. Et perfekt Newtonsk fluid og et Hook'sk solid er to velkendte yderpunkter. I foredraget gennemgås de karakteristiske mekanismer som observeres for viskoelastiske fluider og nogle af de mest populære modeller præsenteres. I pausen vil der blive vist en video lavet på University of Wales, som visualiserer ikke-Newtonsk opførsel.
"Extrudering - teori, CFD og praksis"
Prof. Ole Hassager, Kemiteknik, DTU
Polymersmelter har meget høje viskositeter sammenlignet med vand og luft. Dette betyder, at strømning af polymerer selv under industrielt relevante forhold ofte er laminar. Til gengæld er viskositen for polymerer afhængig af deformationshastigheden. Ydermere er strømninger meget ofte ikke-isoterme, alene af den grund, at en betydelig del af den mekaniske energi kan omsættes til gnidningsvarme. I foredraget gennemgås problemstillingerne med simulering af ekstrudering eksemplificeret ved en konkret proces.
Pause og rundvisning på PolymerCentret
"Strækning og fordråbning af polymerer - frie overflader"
Lektor Henrik Koblitz Rasmussen, PolymerCentret, DTU
Flydende materialer som plastic, der helt eller delvist består af polymerer, vil opfører sig meget anderledes end almindelig flydende materialer. Årsagen er at polymererne bliver strukturerede under flydningen, og det er en effekt der er kraftigst ved hurtige flydehastigheder, hvor materialerne begynder at udvise en elastisk opførsel. I foredraget gennemgås hvad der sker (og hvorfor) når man trækker to plader med en polymer væske imellem fra hinanden. Eksperimentet svarer til at træde på en klat tygge-gummi en varm sommerdag.
DANSIS Generalforsamling afholdes efter mødet: kl. 16.00 - 17.00
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk