Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Workshop om strømningsinduceret støj/vibrationer og spredning af gasser
Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Indgang C, Hedehusene
Onsdag d. 4. oktober 2000, kl. 9:00 - 16:00
09.00 Registrering
09.10 Velkomst
Afd. Leder Dr. Ole Andreasen, RI, Hedehusene
09.15 "Strømningsinduceret støj i industrielle anlæg"
Civ. Ing. Ole Winther, Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S, Kbhn.
09.45 "CFD-modellering af aerodynamisk støj"
Lektor Jens Nørkær Sørensen, Inst. for Energiteknik, DTU.
10.15 Pause
10.30 "OML-modellens håndtering af spredning af stoffer i nærmiljøet". OML = Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel
Dr. Per Løfstrøm, Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde
11.00 "Praktiske eksempler på anvendelse af OML - modellen"
Fr. Elin Lambertsen, Rockwool A/S.
11.30 Frokost, sponsoreres af Rockwool International A/S
12.30 "Flow-induced vibrations in industrial process plants"
Prof. Dr.-Ing Hans Ruscheweyh, RC GmbH Aachen, Germany.
13.10 "Støvudfældelse i røggasrensningsanlæg"
Dr. Søren Hvid, Dansk Maritimt Institut (DMI), Lyngby.
13.30 Pause
13.45 Workshop - Vælg mellem 3 grupper.
Ved tilmelding skal der angives i hvilken af de tre grupper, du ønsker at deltage. I tilfælde af, at en gruppe bliver meget stor, vil den blive delt i to.
a) Erfaringer med røgspredningsmodeller - specielt OML-modellen
Seniorrådgiver Dr. Helge Rørdam Olesen, Danmarks Miljøundersøgelser.
Efter oplæg fra gruppeformanden - og evt. indlæg - vil der blive diskuteret emner som: Gode og dårlige erfaringer med brug af OML-modellen. Hvor godt dækker modellen de eksisterende behov?. Er der brug for bedre vejledning omkring brug af modellen?
b) Strømninger i industrielle anlæg - specielt strømningsinduceret støj og vibrationer
Civ. Ing. Ole Winther, ØDS og Lektor Jens Nørkær Sørensen, ET, DTU
Efter oplæg fra gruppeformanden - og evt. indlæg - vil der blive diskuteret emner som: Findes der nogle mere generelle retningslinier for at kunne forudsige, om en given konstruktion kan forventes at give anledning til problemer med støj og vibrationer? Hvilke tiltag kan dæmpe støj- og vibrationsgener? - Er tiden moden til anvendelse af specielle eller generelle CFD-programmer?
c) Industrielle Strømninger - specielt støv- og partikeludfældelse
Dr. Leif Lind FLSmiljø og lektor Thomas Condra, IET, AAU
Efter oplæg fra gruppeformanden - og evt. indlæg - vil der blive diskuteret emner som: Erfaringer med partikelbærende strømninger og komponenter til partikeludfældelse, herunder sikkerhed, bl.a. over for eksplosioner. På hvilket niveau anvendes CFD-programmer?
15:00 Rapport fra grupperne - spørgsmål og diskussion
15:30 Afslutning
Fler-fase strømninger
Institut for Energiteknik - DTU Bygn. 404, mødelokale 221, DTU, Lyngby.
Onsdag den 21. juni 2000, kl. 13:00 - 16:30
"Fler-fase strømninger - et overblik"
Prof. Poul Scheel Larsen
Strømninger med flere (væske-, gas- faststof-) faser er normalt meget komplekse, idet de kan involvere mekaniske, termiske og kemiske samspil mellem faserne, hvilket igen på afgørende vis kan påvirkes af den rumlige fordeling af faserne og deres relative hastigheder. Overblikket over fænomener, modelbeskrivelser og anvendelser begrænses til tofase strømninger, hvoraf der er 3 kombinationer af faser, men mange rumlige arrangementer. Typiske eksempler inkluderer porøse medier, fluidisering, sedimentation, afstøvning, pneumatisk transport, væske forstøvning, kogning og kondensation.
"Modelling and Numerical Calculation of Two-Phase Flows"
Professor Martin Sommerfeld, Institut für Verfahrenstechnik, Fachbereich Ingenieurwissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 06099 Halle (Saale), Germany, Tel. 0049-3461-462879, Fax 0049-3461-462878, e-mail: martin.sommerfeld@iw.uni-halle.de
Dispersed turbulent two-phase flows are frequently found in technical and industrial processes, especially in the process industries and chemical engineering. Examples are pneumatic conveying, fluidised beds, particle separation in cyclones, bubble column reactors, mixing in stirred vessels, spraying systems and others. The particle (solid particles, droplets or bubbles) behaviour in these kind of flows is influenced by a number of physical effects, such as, turbulence, gravity, inertial effects, transverse aerodynamic lift forces, particle-wall collisions, and at higher particle concentration also by interactions between particles. In addition, mean flow and turbulence are modulated by the presence of the particles, especially at higher concentrations of the dispersed phase. For supporting the lay-out and optimisation of the above mentioned processes, numerical computations are increasingly applied also by industries. A reliable numerical calculation of two-phase flows requires that all important physical transport phenomena have to be appropriately modelled. For dispersed two-phase flows the so-called Euler/Lagrange method is the most favourable approach, especially when polydisperse systems are considered. Recent developments in modelling particle-wall collisions, inter-particle collisions and bubble induced turbulence in the frame of the Euler/Lagrange approach will be summarised. In order to demonstrate the performance of the developed codes (2d and 3d) applications to pneumatic conveying, particle dispersion in a stirred vessel, spray systems, and bubbles columns will be introduced. For most of these cases the calculated results are compared with detailed experiments for validation.
"The Spray Drying Process as an Example of Multiphase Flows"
Civ. Ing. Christian Schwartzbach
Spray drying is a well-established industrial process with many applications. A range of commercially available codes for CFD have been developed to a level where they can be used to predict the aerodynamic pattern and particle motion as well as the heat exchange and evaporation in spray dryers. The use of such codes as design tool is illustrated by a few examples. It becomes clear, however, that the complex process in a modern spray dryer, involving particle formation by collision and agglomeration is not sufficiently well described by the present generation of CFD codes. These deficiencies are illustrated, and necessary improvements and extensions to the numerical approaches are described.
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk