Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
CFD modellering af fyrrum, kedler, og ovne. Hvordan behandles termisk stråling og forbrændingsprocesser?
COWI Rådg.Ing., Lyngby
Onsdag den 5. april 2000, kl. 13:00 - 16:00
"Flade og gasstråling - grundlæggende teori"
Professor Poul Scheel Larsen, DTU
Varmetransmission ved stråling er af særlig betydning, hvor dens bidrag er dominerende sammenlignet med bidrag fra konvektion og ledning, f.eks. i systemer med lavt tryk, som det ydre rum, i kedler og ofte ved problemer med naturlig konvektion. Foredraget er et pædagogisk bidrag, der sammenfatter og genopfrisker grundlæggende teori og begreber. Desuden peges på anvendelser og betydning af fladers og luftarters stofegenskaber.
"Udvikling i CFD-modellering af termisk stråling og forbrænding - fra universitetsniveau i begyndelsen af 80'erne til fuld kommercielle koder"
Civ. Ing. Søren Limkilde Hansen
Foredraget omhandler erfaringer med modellering af termisk stråling, forbrænding og CFD fra begyndelsen af firserne, herunder samspil og kobling mellem delmodellerne. Fra universitetsmiljø til kommerciel anvendelse. Indlægget berører også emner som egenudvikling kontra kommercielle koder, og virksomhedens økonomiske og mandskabsmæssige overvejelser i forbindelse med modellering.
"The interaction between CFD-calculations and modelling of thermal radiation and combustion in processes in furnaces and boilers"
Scientific Dir. Roman Weber
Radiation is the dominant mode of energy transfer in most industrial furnaces and combustion chambers. The heat transmitted by radiation amounts to 60-90% of the overall energy transfer depending on the design. Modern methodologies of furnace design include CFD-based numerical simulations of combusting flows. Computing of radiative transfer is an important part of such simulations. The presentation will review radiation methods included in various CFD-codes. Recently developed Boundary Element Method will be emphasized. Attention will be paid to coupling of the property models with the radiative transfer equations and their performance in homogeneous and non-homogeneous applications.
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk