Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Kommercielle CFD-programmer - anvendelser
Aalborg Industries A/S, Aalborg
Onsdag den 2. juni 1999, kl. 13:00 - 16:30
"Numerical and Experimental Study of Combustion and Emission Formation in a Gasoline Engine"
Dr. Ingmar Magnusson, Volvo Technological Development Center, Sverige
"Application of CFD to Hazard and Environment Management Offshore"
Dr. Keith Littlebury, Managing Director Moebius Dynamics, UK
"Numeriske og eksperimentelle undersøgelser af røggasstrømning i konditioneringstårne"
Dr. Niels Finderup, FLS Miljø a/s - København
"CFD-anvendelse i trouble shooting og udvikling hos Aalborg Industries"
Teknisk Direktør Olav Knudsen, Aalborg Industries Landdivision, Aalborg
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk