Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
   
Visualisering og fortolkning af strømninger
Dantec Dynamics, Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde
Onsdag den 14. maj 2008, kl. 13.00 - 16.00

Meget af vores forståelse af strømninger kommer fra visualiseringer. I dag kan vi måle og beregne strømninger med mange detaljer. Der er derfor behov for nye redskaber til at trække de væsentlige informationer ud. Der er også stadig behov at lave forsøg, hvor resultatet er et billede.

13.00 Velkomst og præsentation af program
Niels Anker Andersen og Palle Gjelstrup, Dantec Dynamics A/S
13.05 Find strømningsstrukturer med Proper Orthogonal Decomposition

Knud Erik Meyer, DTU Mekanik
Turbulente strømninger består af både tilfældige og systematisk fluktuationer Proper Orthogonal Decomposition (POD) kan bruges til at finde strømningsmønstre, som optræder systematisk. 

13.35 Topologi af strømninger

Morten Brøns, DTU Matematik
Ved hjælp af teorien for ikke-lineære dynamiske systemer kan man lave kataloger over mulige strømningstopologier og hvordan de forandres under variation af parametre, herunder tiden. Teorien kan udvikles til et praktisk redskab til at analysere data fra simuleringer eller eksperimenter. Teorien kan også forklare, hvorfor visse visualiseringseksperimenter kan give et misvisende billede af strømningen.

14.05 Demonstration i Dantec Dynamics laboratorium
Palle Gjelstrup, Dantec Dynamics A/S
14.30 Pause
15.00 Visualization of vortices

Lionel Schouveiler, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Techniques have been developed to visualize dynamics of vortices. Professor Schouveiler will show different flow examples.

15.30 Visualisering af turbulente strømninger
Holger Koss, FORCE Technology
Visualisering bliver hos FORCE brugt til at løse en række strømningsproblemer. Der vil blive vist eksempler med brug af røg, bobler, partikler og oliefilm.
16.00 Afslutning

Tilmelding til mødet
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk